สิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ

Posted by admin

อธิบายสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการในเมืองไทยว่ามีมากน้อยเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับต่างประเทศ และอธบายว่าทำไมคนไทยมีเครื่องอำนวยความสะดวกของคนพิการน้อยมาก?.(12/11/01?.ครูอัง+ครูเอ๋)

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.