แต่งงานเมื่อพร้อม หรือว่าพ่อแม่เห็นสมควร

Posted by admin

ยกตัวอย่างของคนที่แต่งงานโดยที่พ่อแม่เห็นว่าควรแต่ง(แต่เด็กไม่อยากแต่ง) มีปัญหาอะไรบ้าง
\
1. ทะเลาะกันบ่อยๆ
\
2. ถ้ามีลูกปัญหาที่ตามมามีอะไร
\

\
อย่าพูดในแง่เปรียบเทียบเพราะจะเข้า Debate

Materials: 
เพื่อให้ทราบถึงงานแต่งงานในสังคมไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.