การกระทำที่ชอบและไม่ชอบของคนไทย

Posted by admin

เล่าเหตุการณ์ที่เคยพบหรือมีคนที่รู้จักได้พบมาแล้วรู้สึกว่าชอบและไม่ชอบการกระทำของคนไทย

Materials: 
เพื่อให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำที่ชอบและไม่ชอบของคนไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.