การแสดงในเชิงขับร้องขับลำ

Posted by admin

สำ.25/1/02 ครูโฮม)ครูพูดถึงในแต่ละภาคว่ามีการละเล่นหรือการขับร้องหรือขับลำอย่างไร เช่น ภาคกลาง มีการขับร้อง 2 ประเภท คือ 1. เพลงปฏิพากย์ เป็นการโต้ตอบระหว่างชายหญิง ลำตัด เพลงฉ่อย เพลงอีแซว 2. เพลงการทำงาน เป็นลักษณะอาชีพของชาวบ้าน เพลงเกี่ยวข้าว ภาคเหนือ การขับร้องขับลำจะใช้ถ้อยคำสำเนียง เพลงซอ ภาคอีสาน-ภาคอีสานจะใช้การขับขาน เช่น กลอนรำ ภาคใต้- จะใช้กลอนร้อง เพลงบอก มีเอกสารประกอบ (ใช้สอน 2 วัน..25/1/02 ครูโฮม)

Materials: 
ให้เข้าใจถึงการขับร้องและขับลำของแต่ละภาค และเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.