หัตถกรรม

Posted by admin

อธิบายถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในการสร้างงานฝีมือ พร้อมทั้งเปรียบเทียบงานฝีมือของภาคต่างๆ
\
(อาจนำเสนอด้วยภาพ, V.D.O. การสาธิตหัตถกรรมต่างๆ)*มีเอกสารประกอบ*(ครูทีวี-ครูเอ:2/03/02)

Materials: 
- ให้รู้จักงานสร้างสรรค์สิ่งของที่ผลิตด้วยมือและหัตถกรรมท้องถิ่น \ - ประโยชน์จากการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.