มณีนุช เสมรสุต

Posted by admin

เล่าเรื่องและบรรยายตามเอกสารที่แนบมา

Materials: 
เพื่อให้นนักเรียนทราบถึงชีวิตของนักร้องหญิงของไทยคนหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชาวต่างประเทศ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.