ในโลกธรรมะ ของ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

Posted by admin

เล่าเรื่องและอธิบายเรื่องตามเอกสารที่แนบมา (อาจจะมีการชักชวนให้นักเรียนไปเยี่ยมชม สถานที่ ที่ท่านแม่ชีปฏิบัตธรรมอยู่ ซึ่งอยู่ที่กรุงเทพฯ ชื่อ เสถียรธรรมสถาน)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนรู้จัก วิถีชีวติ ของผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งละทิ้งความหรูหรา และเข้าสู่โลกของธรรมะ และยังก่อประโยชน์ให้สังคมอีกด้วย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.