จักรพันธุ์ โปษยกฤต

Posted by admin

- อธิบายประวัติและการศึกษาของจักรพันธุ์ โปษยกฤต
\
- อธิบายผลงานของจักรพันธุ์ โปษยกฤต
\
(ครูเต้ย-ครูตุ๊ก 07-10/02/03)

Materials: 
ภาพจักรพันธุ์ โปษยกฤต, V.D.O. หุ่นกระบอกจากห้องสมุด

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.