จรัล มโนเพชร

Posted by admin

เล่าเรื่องศิลปินรักสันโดษ แต่รักบ้านเกิดมาก พยายาม อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาแต่เสียชีวิตก่อนงานจะสำเร็จ?.ตุ๊ก 20-21 กพ.46

Materials: 
1. มีเอกสารแนบมาด้วย \ 2. เทปเพลง (ขอยืมได้จากพี่ชิหรือพี่ตุ๊ก)

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.