โรคชอบเปรียบเทียบ

Posted by admin

ยกตัวอย่างความชองเปรียบเทียบของคน เช่น ความสวยความงาม ความร่ำรวย ความฉลาด เปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน โดยส่วนมากเมื่อเปรียบเทียบแล้วรู้สึกหมดหวัง ท้อใจ แต่ถ้าคิดอีกด้านนำมาใช้เป็นพลังให้ทำงานได้ดีขึ้นจะเป็นประโยชน์ (มีเอกสารประกอบ) (หนูแดง)(13/12/02)

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.