ยาไทยและการรักษาโรคด้วยยาไทย

Posted by admin

1. ประเภทของยาไทย
\
- ยาไทยที่ได้จากทุกส่วนของต้นไม้ (ราก ต้น แก่น เปลือก ลูก ดอก ใบ) และสรรพคุณ
\
- ยาไทยที่ได้จากส่วนต่างๆ ของสัตว์ (กระดูก เขา ดี หนัง ขนฯลฯ) และสรรพคุณ
\
- ยาไทยที่ได้จากแร่ธาตุ (กำมะถัน ดินประสิว สารส้มฯลฯ) อุปกรณ์--ตัวอย่างยาไทยซึ่งเก็บอยู่ในห้องสมุดของครูภาษาไทยพร้อมมีเอกสารประกอบ
\

\
2. ผู้ทำการรักษาโรค
\
3. วิธีการรักษาโรค
\
4. การใช้ยาไทยด้วยวิธีต่างๆ (กิน นัดถุ์ ทาประคบ กวาดฯลฯ)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนรู้จักยาไทยซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากต้นไม้ซึ่งก็คือสมุนไพรต่างๆ ให้ผู้ฟังได้ทราบว่าก่อนจะมียาฝรั่งและโรงพยาบาลที่มียารักษาแเบบฝรั่งนั้น คนไทยรักษาโรคกันอย่างไร

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.