ประโยชน์ของฉี่

Posted by admin

ครูสองคนพูดคุยถึงเรื่อง ของฉี่ การฉี่ได้สะดวกมีความสุข หากฉี่ไม่ได้ จะเป็นทุกข์ สถานที่ฉี่ วิธีการฉี่ และประโยชน์ของฉี่ (28/02/02 ครูโฮม + ครูเอ๋)

Materials: 
เพื่อให้เข้าใจภาษา และ สนุกสนานกับคุณประโยชน์ของฉี่

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.