4 วิธีแก้โรคขี้ลืม

Posted by admin

เล่าถึงความขี้ลืมของครู เช่น ลืมกุญแจห้อง ลืมกระเป๋าเงิน ลืมล้างครีมนวดผม ฯลฯ และวิธีที่แต่ละคนใช้ป้องกันการลืม เช่น จดบันทึกว่าต้องทำอะไรบ้าง, คิดอย่างเป็นลำดับขั้นว่าต้องทำอะไรก่อน-หลัง เช่น ก่อนจะออกจากบ้าน ต้องสำรวจก๊อกน้ำ ไฟฟ้า และปิดประตูบ้านล็อคให้เรียบร้อย และเสนอแนะ วิธีแก้โรคขี้ลืม 4 ข้อ (มีเอกสารประกอบ) (หนูแดง-กบ 20/11/02)

Materials: 
เตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ยกตัวอย่าง เช่น กุญแจ, กระเป๋าเงิน หรือวาดรูปเพื่อช่วยอธิบายสถานการณ์

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.