รักหลายลักษณะ

Posted by admin

กำหนดหัวข้ออธิบายความหมายและยกตัวอย่าง เช่น 1.รักง่ายหน่ายเร็ว 2.รักพี่เสียดายน้อง 3.ภาษารัก 4.รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ 5.รักร้อนจะนอนเย็น 6.รักสนุกทุกข์ถนัด 7.รักพี่เสียดายน้อง (15/02/02
\
ครูโฮม + ครูเอ๋)

Materials: 
ให้รู้เรื่องความรักแบบไทยๆ และนำเสนอข้อมูลให้ทราบคำว่า รัก แบบต่างๆ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.