คำขวัญปีนิยมไทย

Posted by admin

ยกตัวอย่าง คำขวัญเมื่อก่อน เช่น ? ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ ? ในสมัยก่อน เมื่อปี 2539 คือ ? เที่ยวเมืองไทย กินของไทย ใช้ของไทย ร่วมใจกันประหยัด ?
\
ปีนิยมไทย 2545 เป็นปี ที่เน้น หนทางสินค้าไทย สู่ความนิยมระดับโลก ( เป็นหัวข้อเสวนา) และมีคำขวัญทีเด็ก ๆ ส่งมาประกวด ดังนี้
\
1. ยั้งคิดก่อนซื้อ ยั้งมือก่อนสั่ง ของนอกยับยั้ง ใช้แต่ของไทย
\
2. รักไทย นิยมไทย ร่วมกันใช้ของไทย
\
3. ภูมิใจไทยทำ ดีใจไทยใช้
\
4. มุ่งประหยัด เร่งรัดนิยมไทย ร่วมใจส่งออก
\
(25/02/02 ครูโฮม + ครูเอ๋)

Materials: 
เพื่อให้เรียนรู้ถึงคำหรือความหมายต่างๆ เพื่อรู้ถึงคำว่ารณรงค์ โดยมีการประกวดแต่งคำขวัญของเด็ก ๆ ไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.