วรรณคดีไทย "ทำความรู้จักกับรูปแบบและข้อบังคับของร้อยกรอง"

Posted by admin

ใช้แผ่นใสและอธิบายประกอบ

Materials: 
การเรียนรู้วรรณคดีไทยเพื่อให้ซาบซึ้งและเข้าถึงอย่างแท้จริง ควรจะมีความรู้ในเรื่องรูปแบบของการสัมผัสรุปแบบของร้อยกรองด้วย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.