ขุนช้าง ขุนแผน

Posted by admin

เล่าเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน(ช่วงวัยเด็กจนถึงประหารนางพิม) ยกตัวอย่างบทกลอน ตามแต่เหมาะสมกับเรื่อง ข้อมูลหาได้จาก ขุนช้างขุนแผน(ฉบับการ์ตูน) ,สีสันวรรณคดี,ตามรอยขุนช้างขุนแผนในตู้หนังสือ บทขับเสภาขอยืมได้ที่ ครูตุ๊ก(ของส่วนตัว) (29/1/02 ครูตุ๊ก ใช้สอน 6 วัน)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียน ได้รู้จักวรรณคดี วรรณกรรมที่แต่งเป็นกลอนเสภา ขับให้ชาวบ้านฟัง วรรณคดี แบบฉบับของชาวบ้าน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.