การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี 2475

Posted by admin

1.พูดให้นักเรียนรู้จักการปกครองของไทยตั้งแต่ก่อน พ.ศ.2475 2.การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะอะไร ใครเป็นผู้คิด 3. เล่าถึงการทำการเปลี่ยนแปลง วิธีการ ทำอย่างไร ตามเอกสารประกอบที่แนบมาด้วยแล้ว (5/02/02 ครูป๋อง)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และทราบถึงการความคิดของคนไทยกับการปกครองแบบเก่า

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.