ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ

Posted by admin

พูดถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน เพื่อประชาชน และการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตร การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ(5/09/02 ป๋อง)

Materials: 
เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ของบุคคล นักการเมืองตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.