ผู้ดำรงตำแหน่งนักการเมือง

Posted by admin

1.อธิบายถึงโครงสร้าง ส่วนประกอบของระบบการเมือง 2.คุณธรรมกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 3.หาข่าวเพิ่มเติมจากหนังสือพิมพ์ (5/9/02 ครูป๋อง)

Materials: 
ให้นักเรียนเข้าใจถึงตำแหน่งของนักการเมือง ข้าราชการการเมือง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.