การเงินของพรรคการเมือง

Posted by admin

1. การจัดทำงบการเงินของพรรคการเมือง 2.การบริจาคเงินและทรัพย์สินให้แก่พรรคการเมือง 3.บทลงโทษเกี่ยวกับการปกปิดเรื่องที่มาที่ไปของเงินที่ได้รับ 4.พูดถึงการฟอกเงิน คืออะไร ธุรกรรมการเงิน การโอนเงินที่ต้องแสดงที่มาของเงิน ตามเอกสารที่แนบมา (5/9/02 ครูป๋อง)

Materials: 
อธิบายที่มาที่ไปของเงินที่พรรคการเมืองหรือนักการเมือง ได้รับการสนับสนุน รู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง)

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.