พราหมณ์ และ ฮินดู

Posted by admin

ศาสนาพราหมณ์ และ ศาสนาฮินดู เป็นศาสนาที่แยกกันไม่ได้ เพราะจุดมุ่งหมาย คือ การได้อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพรหม?(28/1/02 ครูอ้วน+ครูธารี)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจภาษาในเรื่องของแนวทางศาสนาพราหมณ์ และศาสนาฮินดู

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.