พระอุมา นวราตรี นิกายศักดิ์สิทธิ์

Posted by admin

เล่าประวัติของวัดแขก และความนับถือพระอุมา ของคนอินเดีย พิธีบูชา การทรมานตน ที่มีทุกปีบนถนนสีลม (28/1/02?ครูอ้วน+ครูธารี)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนรู้จักความเป็นมาของวัดแขก ที่สีลมและพิธีกรรม

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.