ประวัติพระพุทธเจ้า(ตอนวัยหนุ่ม)

Posted by admin

เล่าถึงต่อจากตอนที่พ่อของพระพุทธเจ้าสั่งให้สร้างปราสาท 3 หลังให้เจ้าชาย เจ้าชายเกิดความเบื่อ จนถึงการจัดเตรียมการคัดเลือกสาว (หนังสือพุทธปรวัติหน้า 34-35)

Materials: 
รูปแผ่นพับพุทธประวัติ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.