พระราชประวัติและงานของสมเด็จย่า

Posted by admin

เล่าพระราชประวัติของสมเด็จย่า ว่าเป็นใครมาจากไหน หาข้อมูลได้จากหนังสือแม่เล่าให้ฟัง ที่มีอยู่ในห้องสมุด (15/11/02 แจง+กบ)

Materials: 
หนังสือที่ระลึกดอยตุง และรูปภาพประกอบ54-56

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.