ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์กับงานช่วยเหลือผู้ป่วยโรคลมชัก

Posted by admin

ครูพูดถึงอาการของผู้ป่วยโรคลมชัก สาเหตุของโรค และผลกระทบต่อคนที่เป็นโรคนี้ และพูดถึงพระกรุณาของฟ้าหญิงที่ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์โครงการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักครบวงจร (15/11/02 แจง+กบ)

Materials: 
ภาพประกอบ 64

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.