ฟ้าหญิงกับรางวัล EMS. ของสหรัฐอเมริกา

Posted by admin

พูดคุยกึงความสามารถของฟ้าหญิง กับ พระวิริยะ เพื่อคนไทยและมวลมนุษยชาติ อธิบายให้นักเรียนฟังว่า รางวัล EMS - Hollaender International Fellow Award ที่สมาคมวิชาการระดับนานาชาติของสหรัฐอเมริกา(Environmental Mutagen Soicety) ที่ถวายแด่ฟ้าหญิงฯ ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานดีเด่นของโลก (15/11/02 แจง+กบ)

Materials: 
ภาพประกอบ65 และหนังสือจากห้องสมุดของเอยูเอ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.