ประวัติ และพระราชกรณียกิจของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

Posted by admin

อธิบายให้นักเรียนฟังว่าพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เป็นพระราชธิดาองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เกิดวันที่ 4/7/2500 ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพฯ ทรงจบการศึกษาจาก ม.เกษตรศาตร์ (15/11/02 แจง+กบ)

Materials: 
ภาพประกอบ 71

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.