พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับ "น้ำ" (สอน 1 อาทิตย์)

Posted by admin

พระราชกรณียกิจของในหลวงที่เกี่ยวกับน้ำ เพราะทรงเห็นว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิต แต่ปัญหาเรื่องน้ำในประเทศไทย ยังมีอยู่ซึ่งแบ่งได้ 3 เรื่อง คือ 1. การขาดแคลนน้ำ 2. น้ำท่วม กับโครงการแก้มลิง 3. น้ำเสีย (2-6/12/2002 ครูกบ)

Materials: 
เอกสารประกอบการสอน 1 ชุด

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.