พระอัจฉริยภาพทางดนตรี

Posted by admin

เพื่อให้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ทรงเป็นทั้งนักดนตรี และเป็นนักแต่งเพลง ซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าอยู่หัวให้ความไพเราะ กินใจ มีครบทุกอารมณ์ รวมทั้งมีเพลงปลุกใจ และเพลงประจำสถาบันต่างๆ หรือแม้แต่เพลงกล่อมเด็ก และเนื่องด้วยพระอัจฉริภาพทางดนตรีของพระเจ้าอยู่หัวเป็นสากลและไร้พรมแดน สถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้ถวายปริญญาสมาชิกกิตติมศักดิ์ แด่พระองค์เมื่อปี พ.ศ.2507 (7/12/2002 กบ)

Materials: 
เทปเพลงพระราชนิพนธ์ ภาพที่พระองค์ทรงดนตรี

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.