ราชวงศ์ไทย

Posted by admin

พูดคุยถึง ในหลวง ว่าคนไทยคิดอย่างไรกับพระองค์ ทำไมลูกสาวคนโตต้องออกจากตำแหน่งฟ้าหญิง และปัจจุบันกลับมาเมืองไทยได้ คนไทยคิดอย่างไร และท่านทำตัวอย่างไร เปิดเผย สมัยใหม่ และยังดูแลตัวเองได้ดีทั้งๆ ที่อายุมากแล้ว แสดงให้เห็นถึงการสนใจดูแลตัวเองของท่าน และเล่าถึงลูกของท่านหลาย ๆ พระองค์ว่าทำอะไรบ้าง (21/02/02 ครูธารี + ครูเอ๋)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจภาษาและรู้จักเกี่ยวกับราชวงศ์ไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.