พิธีราชาภิเษก

Posted by admin

พูดถึงการขึ้นครองราช ของกษัตริย์ ต่องมีพิธีจึงจะถือว่าเป็นกษัตริย์สมบูรณ์แบบ (ข้อมูลจากชีท) ใช้ภาพประกอบการบรรยาย พูดถึงการยึดถือความเป็นกษัตริย์ของสยาม อยู่ที่เศวตฉัตร ไม่ใช่ พระมหาพิชัยมงกุฎ คุยเรื่องฉัตร (ข้อมูลจากชีท) (11/12/2002 ชิ)

Materials: 
รูปภาพเครื่องราชกกุธภัณฑ์ (ฉัตร พระมหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ ธารพระกร วาลวิชนี(พัดกับแส้จามรี) ฉลองพระบาท พระแสงดาบ) ภาพฉัตร

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.