ทาส

Posted by admin

การเกิดทาสในสยาม - อธิบายถึงการมีทาสในต่างประเทศ
\
- อธิบายถึงการกำเนิดทาสในสยาม, สาเหตุที่ทำให้เกิดทาส (เศรษฐกิจ, สังคม, การเมือง)
\
- ประเภทของทาส อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
\
การเลิกทาสในสยาม - อธิบายถึงสาเหตุการเลิกทาส
\
- วิธีการเลิกทาส และขั้นตอนการเลิกทาสของพระจุลจอมเกล้า
\
(ข้อมูลจากหนังสือ บันทึกเรื่องเมืองสยาม) (ครูชิ 13/12/02)

Materials: 
รูปทาส (หนังสือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งในห้องสมุด). รูปนางทาสตามที่หาได้

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.