คาราโอเกะในรูปแบบใหม่ ของ ทนง จงปิยวรางค์

Posted by admin

พูดคุยเรื่องสถานบันเทิงต่างๆ ก่อน ความรู้สึกต่อสถานบันเทิงเหล่านั้น ภาพพจน์ของสถานบันเทิง และทำไมคนทนง จึงคิดที่จะปรับเปลี่ยนใหม่ ให้คาราโอเกะของเขาเหมาะกับผู้หญิงทำงาน ซึ่งความจริงต่างประเทศมีมานานแล้ว..(มีเอกสารประกอบ)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักผู้ชายคนหนึ่งซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบสถานบันเทิงตอนกลางคืน ให้เหมาะกับผู้หญิงที่ทำงาน ว่าไม่ใช่สถานที่น่ากลัวแต่อย่างได้

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.