พฤติกรรมแปลกของบางคน

Posted by admin

เล่าถึงพฤติกรรมแปลกๆของเพื่อน เช่น หัวเราะคนเสียงดังคนเดียวในห้องตอนกลางคืน, ถือมีดผ่าตัดแล้วท่องคำศัพท์เกี่ยวกับแพทย์ ฯลฯ (ครูหนูแดง-ครูวิทย์: 04/03/02)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนทราบลักษณะและพฤติกรรมของคนแปลกๆที่อยู่ร่วมกับเราในสังคม

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.