สยาม

Posted by admin

สอนตามเอกสารที่แนบมาด้วย (ใช้ทั้งหมด 1 เทอม)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนทราบถึงที่มาที่ไปของชาวสยาม ลักษณะการเป็นอยู่ ทำไมถึงเรียกว่าสยาม

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.