กำเนิดส้วมในสยาม

Posted by admin

พูดคุยถึงประสบการณ์นักเรียนว่าเคยเข้าส้วมแบบไทยหรือไม่
\
คุยถึงวิวัฒนาการของส้วมในเมืองไทย เช่นเข้าป่า คนที่อยู่ใกล้ทะเล แม่น้ำ ก็ทำส้วมถ่ายลงแม่น้ำทะเล (พูดถึงแพกาญจนบุรี)
\
- เล่าถึงที่มาของการทำส้วมของไทยและมีคนจีนจะมาคอยเก็บอุจจาระทุกๆ เช้า เอาไปทำปุ๋ยใส่ผัก ผักงามมากเอามาขายคนไทยอีกที
\
- เล่าถึงกำเนิดส้วมในสยาม(ข้อมูลจากชีท)
\
- เล่าถึงกำเนิดส้วมฟรี, กระดาษชำระ ไทย
\
- คนไทยทำความสะอาดโดยใช้น้ำ, กระดาษหนังสือพิมพ์, นิตยสาร ฯลฯ
\
ครูชิ 28 พย.45

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.