กฎหมายทะเบียนราษฎร์

Posted by admin

อธิบายคำว่าทะเบียนราษฎร์
\
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับราษฎร
\
การเกิด ( 15 วัน) การตาย ( 24 ชั่วโมง)
\
ทะเบียนบ้านและการย้ายที่อยู่
\
การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
\
ชื่อบุคคล ผู้มีสัญชาติไทยต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุลและจะมีชื่อรองก็ได้
\
ชื่อตัว ชื่อที่เรียกขึ้นต้นอย่างเป็นทางการของคน
\
1. ไม่เหมือนชื่อของในหลวง พระราชินีหรือชื่อในหลวงให้
\
2. ไม่เป็นคำหยาบคายหรือมีความหมายหยาบคาย
\
ชื่อเล่น ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน
\
ชื่อสกุล ต้องใช้เหมือนกับชื่อตัว ครูโฮม+ครูวิทย์ 5 กพ.45
\
1. ไม่เหมือนนามสกุลในหลวงราชินี 2. ไม่ซ้ำกับนามสกุลคนอื่น
\
3. ไม่หยาบคาย 4. มีพยัญชนะไม่เกิน 10 ตัว

Materials: 
หนังสือคู่มือ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.