กฎหมายครอบครัว เรื่องการหมั้น

Posted by admin

- พูดถึงลักษณะของคนก่อนว่าจะอยู่เป็นโสด หรือจะแต่งงาน
\
- มนุษย์ทุกๆ คนย่อมจะต้องใช้ชีวิตร่วมกัน เมื่อจะมีครอบครัวก็จะเริ่มจาก การหาแฟน การหมั้น
\
- หมั้น มีความหมายอย่างไร
\
- อธิบายข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการหมั้น
\
- ของหมั้น - เงื่อนไขแห่งการสมรส
\
- สินสอด - การสมรส การจดทะเบียน
\
- ค่าทดแทน
\
(--/2/2003 ครูโฮม+วิทย์)

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.