การแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบชาวบ้าน

Posted by admin

1. ความคิดคนไทย 2. มีเอกสารประกอบการสอน

Materials: 
เพื่อให้เรียนรู้ถึงลักษณะเศรษฐกิจแบบชาวบ้านว่าแก้อย่างไร

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.