เศรษฐกิจพึ่งตนเอง

Posted by admin

1. พูดถึงเรื่องการทำงานของคนไทย 2. รายได้ 3. ความต้องการของตลาด (มีเอกสารประกอบ )

Materials: 
เพื่อให้เข้าใจถึงอาชีพของคนไทยที่มีผลต่อเศรษฐกิจในเวลานี้

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.