การทำน้ำแข็ง

Posted by admin

1. ให้เข้าใจอาชีพ 2. พูดถึงอาชีพนี้ 3. เปรียบเทียบคบไทยกับน้ำแข็ง (มีเอกสารประกอบ)

Materials: 
ให้นักเรียนเข้าใจถึงอาชีพใหม่ๆ ที่สามารถทำรายได้ให้กับคนไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.