ผู้หญิงเก่งปี 44 น้ำพริกเจ๊เล็กแห่งทุ่งคลองรังสิต ปทุมธานี

Posted by admin

การนำเสนอ 1.พูดถึงอาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย 2. พูดเรื่องผู้หญิงเก่งปี44 เจ้าของสูตรการทำน้ำพริกของจ.ปทุมธานี 3. มีข้อมูลเนื้อหาต่างๆ อุปกรณ์การสอน

Materials: 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพของคนไทย 2. เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่คนไทยคิดทำขึ้น

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.