วิทยาลัยลิง เมืองสุราษฎร์ธานี

Posted by admin

การนำเสนอ 1. พูดถึงอาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย 2. การตั้งเปิดโรงเรียนสอนลิงหรือฝึกลิงในการทำงาน 3. มีข้อมูลเนื้อหาต่างๆ อุปกรณ์การสอน

Materials: 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเรียนรุ้เกี่ยวกับอาชีพของคนไทย 2. เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่คนไทยคิดและทำขึ้นล

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.