เทคโนโลยีการผลิตไวน์ไทย

Posted by admin

- พูดถึงไวน์ในประเทศไทย แล้วถามนักเรียนว่ารู้จักไวน์อะไรบ้าง
\
- อธิบายให้นักเรียนนอกจากไวน์ที่ทำจากองุ่น เรายังสามารถผลิตไวน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ เช่น ไวน์กระชายดำ, ไวน์มังคุด
\
- อธิบายแนวโน้มการบริโภคและการผลิตไวน์ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบรรจุภัณฑ์และการผลิตซึ่งจากเดิมใช้ไห ใช้ตุ่มมาเป็นขวดทันสมัย พร้อมฝาจุกมาตราฐาน
\
- ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารที่แนบมานี้
\
(ครูโต้ง 23/01/03)

Materials: 
ไวน์ไทย, รูปภาพตามเอกสารที่แนบมา

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.