เทคโนโลยีแปรรูปการเกษตร

Posted by admin

- อธิบายนักเรียนเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สาเหตุของการแปรรูปและประโยนช์จากการแปรรูป
\
- ยกตัวอย่างประกอบถามนักเรียนว่ารู้จัก เคยเห็น เคยกิน ที่ไหน เมื่อไร ทำมาจากอะไร
\
- สาเหตุของการแปรรูปเกษตร เพื่อเก็บเอาไว้ใช้นานๆ และได้ประโยชน์มากที่สุดจากผลิตภัณฑ์และพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ
\
(ครูโต้ง 13/01/03)

Materials: 
ไอศกรีมเผือก

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.