คำถามที่ถูกถามบ่อย

Posted by admin

1. คำถามที่ถูกคนสนิทกัน (เพื่อนสนิท ญาติพี่น้อง) ถามเกี่ยวกับสิ่งที่เป็น รูปธรรม(วัตถุ) นามธรรม 2. คำถามที่ถูกคนรู้จัก (ไม่สนิท) ถามเกี่ยวกับสิ่งที่เป็น รูปธรรม(วัตถุ) ิ นามธรรม

Materials: 
เพื่อให้ผู้พูดซึ่งเป็นคนไทยและผู้ฟังซึ่งเป็นคนต่างชาติได้ทราบถึงความสนใจของคนที่แวดล้อมเกี่ยวข้องกับตัวเรานั้น เขาสนใจอะไรในตัวเรา

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.