คนไทยใช้อินเตอร์เนตทำอะไร

Posted by admin

เล่าเรื่องสภาพสังคมในปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในสำนักงาน นักเรียน นิสิตนักศึกษา แทบทุกคนรู้จักการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เนต โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้สำรวจจากกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เนต พบว่า คนไทยใช้อินเตอร์เนต ในด้านต่างๆ 5 อันดับ คือ
\
1. รับ-ส่ง จดหมายอิเลคทรอนิค
\
2. หาข้อมูลสำหรับการทำงาน
\
3. ติดตามข่าว เช่น ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าวบันเทิง ฯลฯ
\
4. ใช้บริการด้านต่างๆ เช่น ลงประกาศใน web board
\
5. สนทนากับเพื่อน
\
(ข้อมูลจากหนังสือ CLEO ฉบับ ตุลาคม 2545)
\
(หนูแดง-กบ 20/11/02)

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.