การปฏิบัติในการสถานการณ์ต่างๆ

Posted by admin

นำเสนอด้วยการพูดคุยเรื่องใน เอกสารประกอบ ที่อยู่ด้านหลัง ซึ่งมีหัวข้อต่าง ๆ ที่กำหนด ( 6/02/02 ครูโฮม + ครูเอ๋) ใช้สอน 3 วัน

Materials: 
เพื่อให้ความรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ของตนเอง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.