บุคลิกของคุณเป็นอย่างไร

Posted by admin

คุยถึงบุคลิกภาพของคนที่แตกต่างกัน และให้นักเรียนทำแบบสอบถาม (มีเอกสารประกอบ) (หนูแดง) (13/12/02)

Materials: 
รูปสัตว์ชนิดต่างๆ ที่มีการพูดถึง, กระดาษ, ดินสอ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.